Home > Lidmaatschap

Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap staat open voor allen die in Groningen Duits hebben gestudeerd en de Germanistiek een warm hart toedragen. Stuur een mail aan Erwin de Vries (penningmeester) waarin u kenbaar maakt dat u lid wenst te worden. Hij zal u bekendmaken met de verdere procedure om u als lid in te schrijven.

Ook voor adreswijzigingen kunt u contact opnemen met Erwin de Vries.

Contributie

De contributie bedraagt EUR 10,= per jaar.

Meer informatie

Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met een van de initiatiefnemers: Hans Niekus of Raymund Prins.